PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA
2014 – 2020


Podukrep 6.4. Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Naziv aktivnosti: Nakup opreme in vzdrževalna dela na obstoječem objektu za turistično dejavnost: (obnovili bomo fasado, zamenjali notranja in zunanja vrata, obnovili kopalnice v turističnih apartmajih, kupili opremo za apartmaje – kavče, senčila, ter kupili električna kolesa za goste in vrtno garnituro).
Cilji: Dolgoročni cilj je z opravljanjem turistične dejavnosti na kmetiji RAVNJAK in EKOLOŠKE PROIZVODNJE HRANE ohraniti tri delovna mesta na kmetiji ter izboljšati socialne in ekonomske razmere družini na kmetiji.
Pričakovani rezultati: Z izvedenimi naložbami bomo ohranili kategorizacijo turistične kmetije 4 JABOLKA, ki je najvišja stopnja kategorizacije turističnih kmetij  in ohranili certifikat ZELENI KLJUČ.<- NAZAJ