PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA
2014 – 2020


Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska- podnebna plačila (ukrep 10)
Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje.
Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami
in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.


Naziv aktivnosti: Nakup kmetijske mehanizacije iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v
kmetijska gospodarstva (nakup kosilnice, vrtavkastega obračalnika, zgrabljalnika, traktorskega
platoja in tritočkovnih vilic za balo)
Cilji: S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bo na kmetiji dosežen cilj posodobitve
kmetijskega gospodarstva namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane.
Pričakovani rezultati: z nakupom novih strojev bo delo opravljeno hitreje, varneje in bolj ekonomično.<- NAZAJ