PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA
2014 – 2020


Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska- podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami

in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Naziv aktivnosti: Nakup kmetijske mehanizacije iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v

kmetijska gospodarstva (nakup kosilnice, vrtavkastega obračalnika, zgrabljalnika, traktorskega

platoja in tritočkovnih vilic za balo)

Cilji: S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bo na kmetiji dosežen cilj posodobitve

kmetijskega gospodarstva namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane.

Pričakovani rezultati: z nakupom novih strojev bo delo opravljeno hitreje, varneje in bolj ekonomično.